Infrastructuur

Weide :

De paarden kunnen dagelijks op de weide in groep of afzonderlijk.
(in de zomermaanden)

Dankzij een doorzaaimachine, zorgen wij steeds dat het gras op onze
weides optimaal staat.

Jaarlijks worden de weides behandeld.

De weides die niet in de rechtstreekse omgeving zijn van onze stallen
worden 2 keer per jaar gehooid. Daarmee hebben wij steeds controle
over de kwaliteit van ons hooi of voordroog.